4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

Deprem Master Planı'na göre Bakırköy kıyılarından Marmara Denizi’ne dökülen Ayamama Deresi’nin sağlı sollu yaklaşık 500’er metrelik çevresinde tehlikeli heyelan, taşkın ve sıvılaşma alanı bulunuyor.

4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
22 Mart 2023 - 00:11

1- Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden onlarca uzmanın hazırladığı Deprem Master Planı'nda İstanbul'daki riskli alanlara ve neler yapılabileceğine dikkat çekiliyor.



3/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

2- Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; planda Koşuyolu ve Levent Mahalleleri’ndeki konut stokunun çoğunun değişikliğe uğradığı belirtilerek “Levent’te yeme-içme, ticaret, ofis, eğlence işlevlerine dönüşüm nedeniyle binaların özgün durumlarından çok farklılaştığı gözlenmektedir” dendi.



4/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

3- Bakırköy kıyılarından Marmara Denizi’ne dökülen Ayamama Deresi’nin sağlı sollu yaklaşık 500’er m’lik çevresinde tehlikeli heyelan, taşkın ve sıvılaşma alanı bulunuyor.



5/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

4- Anadolu Yakası’nda Moda Burnu’nun doğusundan Marmara’ya dökülen Kurbağalı Dere’nin sağlı sollu 300’er metrelik yakın çevresi, Moda Burnu’nun batı kıyıları ile Moda Burnu’ndan Kartal Tren İstasyonu civarına kadar 25 km uzunluğunda ve 250 m genişliğinde bir kıyı şeridi heyelan ve sıvalaşma alanı olarak belirlendi.




4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

5- Planda, “Kadıköy Belediye Başkanlığı binası, Kadıköy Evlendirme Dairesi binası ve Şükrü Saracoğlu Stadyumu gibi yapılar belirlenen bu risk alanı içerisinde yer almaktadır. Sahil Yolu, demiryolu ve bazı yerleşim alanları da yine bu risk alanda” denildi.



7/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

6- Beşiktaş, Şişli gibi merkez ilçelerinin büyük bir bölümünün bitişik nizam konutlardan oluştuğu, bu bölgelerin yoğun nüfus barındırdığı değinilirken şu tespit yapıldı



8/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

7- “Yolların darlığı nedeniyle binaların yıkılmaları durumunda erişme riskleri ve eğimli alanlarda ise bitişik düzende yapılaşmış yapıların kat hizalarının çakışmaması durumunda binalarda ağır hasar yaratma riski oluşmaktadır.”



9/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

8- İstanbul’da Florya, Menekşe, Küçükçekmece, Avcılar, Gürpınar ve Büyükçekmece’nin heyelan riski bakımından tehlikeli yerler olduğu vurgulanırken “Bu bölgede su aldığı zaman likit limitleri değişen, kil gibi oturma olasılığı artan birimler de yer almaktadır.



10/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

9- Yamaç eğiminin yüksek olduğu göl kenarları ile Marmara Denizi’nin kuzeyindeki kıyı şeridi, heyelan riski fazla olan bölgeler olarak belirlenmiştir” dendi.



11/11
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı

(Fotoğraflar 1999 Gölcük depreminden)


YORUMLAR

  • 0 Yorum